My Beat

iPhonen visar fel nummer

Uppdaterad

Om du byter till oss från en annan operatör och tar med dig ditt gamla nummer kan följande uppstå: Börjar du använda SIM-kortet innan nummerflytten är genomförd får du ett tillfälligt nummer, vilket också är det som visas när du ringer upp. Det temporära numret registreras i din iPhone och fortsätter vara det som dyker upp på skärmen hos dem du ringer till, även efter nummerflytten. Men lugn, det är lätt att fixa!


1. Gå till Inställningar.

2. Välj Telefon.

3. Välj Mitt nummer.

4. Fyll i rätt nummer.


Du kan inte ändra till vilket nummer du vill, det måste vara det nummer som du flyttat med från din tidigare operatör.

warning Created with Sketch.