My Beat

Är min mobil operatörslåst?

Uppdaterad

Om du för första gången sätter in ditt My Beat SIM-kort i din telefon och den visar meddelandet "Ogiltigt SIM" eller "Upplåsnings-PIN för SIM-nätverk" betyder det att din telefon är operatörslåst och det innebär att du behöver kontakta din förra operatör du köpt din telefon ifrån och få den upplåst. Detta kan medföra en kostnad från din förra operatör. 

Ring vår kundtjänst på 019- 555 55 00 om du vill ha hjälp.

warning Created with Sketch.