My Beat

Inför nummerflytt

Uppdaterad

Det är enkelt att flytta ditt befintliga nummer till My Beat. Allt du behöver göra är att fylla i orderformuläret och ange det datum som du vill att flytten ska ske så tar vi över.

Ibland händer det att den nuvarande operatören nekar en flytt. Oftast beror det då på:

  1. Ditt nummer är kopplat till ett oregistrerat kontantkort. Du behöver då kontakta din nuvarande operatör för att få hjälp med att registrera dig på kontantkortet. Oftast kan man göra det via operatörens hemsida med hjälp av Bank ID. Ett annat alternativ är uppsöka operatörens butik eller Pressbyrå så hjälper de till.
  2. Du står inte som ägare till det nuvarande abonnemanget. Det är endast den som står som ägare till ett nummer som kan begära en flytt. Om det inte är du så kanske det är en familjemedlem som står som ägare. Antingen gör ni då en överföring av abonnemanget mellan er hos den nuvarande operatören innan flytten godkänns eller så lägger ni beställningen hos My Beat i ägarens personnummer. 
  3. Det är bindningstid kvar på abonnemanget hos den nuvarande operatören. En del abonnemang som säljs på marknaden har bindningstid. Det kan bero på att man har lagt till en telefon när abonnemanget tecknades eller något annat sorts erbjudande. My Beat kan inte göra något åt bindningstid hos andra operatörer utan då måste flytten av ert nummer skjutas till den dagen då bindningstiden upphört.


Vid en lyckad nummerflytt sägs ditt gamla abonnemang upp automatiskt samma dag som flytten sker. Ibland kan det hända att det gamla abonnemanget har en uppsägningstid, olika operatörer hanterar detta på olika sätt. Vad som gäller just ditt abonnemang har My Beat ingen information om utan du behöver i så fall kontakta din nuvarande operatör och fråga. Det kan alltså hända att du får betala för två abonnemang samtidigt under övergångsperioden.
warning Created with Sketch.